Article in Dutch: Van praktijkgericht onderzoek naar de praktijk van de professional

During the past year, I spoke with applied researchers, people that work in university libraries and creative professionals about research publishing and how it can reach professionals better. The result is this article, which deals with the consequences of the difference between academic and applied research and the informational needs of professionals. As it is primarily aimed at the Dutch situation, I wrote it in Dutch.

Lees het volledige artikel hier.

Samenvatting

De wereld van academisch publiceren is de afgelopen jaren onder invloed van Open Access bezig met een vergaande reorganisatie. De eis van de overheid dat onderzoeksresultaten voor iedereen toegankelijk zijn wordt steeds sterker gehandhaafd, en publicatiemethodes passen zich hierop aan. Tegelijkertijd heeft praktijkgericht onderzoek de afgelopen jaren een centrale rol verworven in het hbo. Hoewel openheid hier ook van belang is, blijkt uit dit onderzoek dat het Open Access systeem niet goed op alle kenmerken van dit type onderzoek aansluit.

Naast een publiek van onderzoekers, hebben praktijkgerichte onderzoeksresultaten ook een publiek van professionals. Zij kunnen de opgedane kennis direct inzetten in hun organisaties en zo de maatschappelijke impact van het onderzoek vergroten. Professionals hebben echter andere doelen, behoeftes en werkwijzen dan onderzoekers, en de publicatie van praktijkgerichte onderzoeksresultaten moet dit reflecteren.

Het eerste verschil tussen onderzoekers en professionals is dat het geen kerntaak van professionals is onderzoek te lezen. Dit betekent dat ze geen toegang hebben tot veel journals, maar ook dat ze de weg naar onderzoekspublicaties die wel open zijn niet goed weten te vinden. Publiceren voor de professional betekent dat de netwerken en kanalen die al bestaan in het werkveld ingezet moeten worden.

De tweede manier waarop professionals zich onderscheiden van onderzoekers is de reden waarom ze nieuwe informatie zoeken. Professionals geven aan niet veel tijd aan het lezen van onderzoek te besteden en dit op de eerste plaats te doen om een concreet probleem uit hun praktijk op te lossen. Dit betekent dat de informatie in een publicatie gericht aan professionals uit moet gaan van de vragen van professionals en relevante informatie helder en bondig moet presenteren. Het onderzoeksrapport of artikel dient vervolgens als mogelijke verdiepende informatie.

Tot slot is het voor professionals niet van belang waar een onderzoeksproject begint of eindigt; ze willen een oplossing voor hun probleem. Om onderzoeksresultaten beter te laten aansluiten op de praktijk moeten ze dus gecombineerd worden en omgezet worden in algemenere informatie.

Eén van de krachten van praktijkgericht onderzoek is de kans directe maatschappelijke impact te hebben. Om deze kracht zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen zal de publicatieondersteuning in hbo instellingen ook hier concrete plannen voor moeten maken. Hoewel er algemene oplossingen kunnen worden aangeboden, zal juist ook per sector gekeken moeten worden hoe professionals zich hier organiseren.

Aanbevelingen

Onderzoekspublicatie heeft ondersteuning vanuit de bibliotheek nodig om ook de professional goed te bereiken. Hierbij moet rekening gehouden worden met het volgende:

  • hoe kunnen netwerken die al bestaan in het werkveld bijdragen aan onderzoekspublicatie?
  • welke vragen heeft de professional, hoe kan de publicatie hierop inspelen?
  • professionals willen bondige, heldere informatie, die niet per se uit één onderzoeksproject hoeft te komen.
  • professionals zijn op zoek naar informatie, in plaats van onderzoeksresultaten. Hier is dus een vertaalslag nodig naar algemene, inzetbare kennis.

Tags: , , ,

Share