About

Een online toekomst voor kunst- en cultuurkritiek? 

English below

Kunst- en cultuurtijdschriften moeten in tijden van teruglopende overheidssubsidies op eigen kracht zichzelf heruitvinden. Digitalisering biedt veel kansen; juist nu moet het mogelijk zijn nieuwe lezersgroepen aan te boren. Het Domein voor Kunstkritiek en het Laboratorium Actuele Kunstkritiek deden in een eerder opgezet samenwerkingsverband voorzetten om de kunstkritiek van binnenuit de revitaliseren.

Binnen dit PublishingLab project zullen Nederlandse en Vlaamse kunstcritici hun werk verdiepen en verspreiden, door specifiek in te gaan op de digitale vorm van de longread. Longreads zijn opzichzelfstaande langere essays die online een tegenwicht vormen voor de kortademige snelle communicatie via sociale media. Ambitieus en bespiegelend maar zeker niet academisch.

Binnen dit project zullen vragen gesteld worden over de mogelijkheden die digitale media de serieuze kunstkritiek bieden zoals bedreven in Nederlandse en Vlaamse tijdschriften. Hoe behandel je een tekst of de kunst kritiek op het moment dat je online gaat. Wat is de veranderende rol van de criticus in een digitale wereld waarin iedereen een ‘criticus’ kan zijn? Hoe werkt tekstuele, audiovisuele of interactieve kunstkritiek online en op welke manier verandert het productieproces?

Ook sluit dit project aan bij het ACIN onderzoeksproject Creativiteit en Autonomie, waarin de veranderingen in het beroep van zelfstandigen worden onderzocht.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

An Online Future for Artistic and Cultural Critique? 

In a time of dwindling government subsidies, art and culture magazines have to independently reinvent themselves. Digitalization offers many opportunities; this is just the right moment to reach new groups of readers. In a earlier collaborative project, the Domain for Art Criticism (Domein voor Kunstkritiek) and Laboratory for Current Art Criticism (Laboratorium Actuele Kunstkritiek) took steps to revitalize art criticism from within.

Within this PublishingLab project, Dutch and Flemish art critics will deepen and disseminate their work by specifically considering the digital form of the ‘longread’. The ‘longread’ is a longer, free-standing essay that forms an online counterweight to the rapid, breathless communication typical of social media. It is ambitious and contemplative, but by no means dryly academic.

After an exploratory study (in early 2015) amongst magazine editors, and a study day, project teams comprising critics, designers and image-makers will examine the applicability of image and video, of collective working methods (co-creation with other disciplines, including visual disciplines, as well as with experts in relevant social domains), and of public participation (plurality).

This project also dovetails with the ACIN research project on Creativity and Autonomy, which is examining changes in the professional lives of freelancers.