Edit This Post – De Praktijk

Edit this Post is een collaborative publishing tool ontworpen door Template. Met deze tool kunnen meerdere mensen samen reflecteren en dit, in real-time, delen met een publiek. De tool is veelvuldig getest tijdens het Moving Futures Festival 2017, een festival voor dans. In deze blogpost deelt criticus en moderator Manus Groenen zijn ervaringen.

Manus Groenen:

Editie Tilburg

De deelnemers waren bezoekers van de openingsavond van het Moving Futures Festival. Ze kregen van mij een lege pagina, waarop op organische wijze eigenlijk al snel discussies over de voorstellingen ontstonden. De discussie was chaotisch, maar toch doemden spontaan dezelfde thema’s op. Ik stelde me die avond op als facilitator. Achteraf gezien had  ik wat meer een leidende rol kunnen nemen, door die thema’s te benoemen, te vragen naar subthema’s en een structuur aan te brengen. Dat zou ook het redigeren achteraf hebben vergemakkelijkt.

In deze en latere werksessies ontstond de standaardvorm van een recensie. Wat natuurlijk kan, maar wil je dat niet automatisch laten gebeuren, dan moet je vooraf met elkaar kiezen voor een type tekst: gaan we een beschouwing schrijven, maken we een analyse, beschrijven we onze ervaringen, of is het streven een recensie?

De tweede avond in Tilburg deed een kleine groep jongens voorwerk door als razende reporters verslag te doen. Hun geestige en kritische teksten, geprojecteerd in de buurt van de bar (!) verleidden anderen onmiddellijk te reageren – ze hoefden er enkel hun smartphones voor tevoorschijn te halen.

Editie Rotterdam

De eerste avond deden aan de EtP sessie merendeels toeschouwers met schrijfervaring mee. Vrij snel kwam een diepgaande discussie op gang. Als vanzelf kwamen relevante waarnemingen naar boven. De tweede avond waren de deelnemers heel jong en heel enthousiast, en heel  onervaren. Ze waren eerlijk in hun – stevige meningen –  maar hadden grote moeite die goed te formuleren. Hoe charmant hun oprechtheid ook is, ik moest het doen met steekwoorden en trefwoorden.

Een valkuil deze twee avonden was het fenomeen ‘chat’. Op elkaar reageren neemt snel de  vorm aan van een simpele chat. Vind je dit onvoldoende dan moet je de discussie meer sturen. Vragen of subthema’s opwerpen blijkt goed te werken om een gesprek een bepaalde kant op te leiden. Zowel de gespreksleider als de groep kan dit doen.

Lees hier de ervaring van een van de deelnemers van EtP.

Editie Amsterdam

Ik probeerde structuur in het schrijfproces te brengen. De eerste dag door op de beginpagina thema’s voor te stellen, de tweede dag door vragen te formuleren. Beide ingrepen werkten niet. De toeschouwers zagen andere thema’s in de voorstellingen dan ik; de vragen leidden af: moet ik per se een antwoord geven? Wil je toch een thema als leidraad, dan moet je actiever sturen tijdens het schrijfproces.

Het ideale werkschema

Op basis van onze experimenten binnen het kader van het Moving Futures Festival 2017, maakten we het meeste ideale werkschema. Het is vooral bedoeld voor wie EtP uitvoert in samenwerking met een organisatie waarvan hij/zij geen deel uitmaakt. Download het schema hier.

 

Share