Edit this post: collaborative publishing door middel van Etherpad

Door: Dylan Degeling

Lasse van den Bosch Christensen en Marlon Harder van visual communication studio Template verzorgen de workshop Edit This Post: Collaborative Publishing. Na een korte introductie van de hosts maken we met een groep van 13 personen kennis met het document waar we samen aan gaan werken, en de software die daarachter schuil gaat: Etherpad.

26659342753_e99906cf3e_k

Het doel is om in teams van twee een thema te kiezen dat in de ochtend van de Kunst van de Kritiek #2 is behandeld, en hier samen een korte tekst over te schrijven.

Met Etherpad kunnen meerdere mensen tegelijkertijd en met real-time updates werken aan één en hetzelfde document. Binnen dit document krijgt ieder zijn eigen kleur toegewezen om duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende contributies. De interface van Etherpad kent veel overeenkomsten met het klassieke Wordpad, waardoor de zelfbenoemde ‘leken’ die deelnamen aan de workshop, er ook direct raad mee wisten.

Want hoe lastig kan het nou zijn om met een groep volwassen mensen gezamenlijk aan één document te werken? Tja… In eerste instantie best lastig.

Screen Shot 2016-05-30 at 00.55.50

In het ‘speelkwartiertje’ wordt duidelijk dat ieder elkaars teksten kan wijzigen, onderstrepen, doorstrepen en zelfs weghalen en ontstaat er een lichte chaos die gedreven wordt door enthousiasme en nieuwsgierigheid. Worden alle aanpassingen die gemaakt zijn echt direct naar het document doorgevoerd? En wordt de tekst enkel op mijn scherm weggehaald, of bij iedereen?

Uiteindelijk wordt het hele idee van ‘teams van twee’ overboord gegooid en duikt de hele groep in het document om met zijn allen iets concreets tot stand te laten komen. De lichte chaos maakt onbesproken plaats voor een rangorde van vragenstellers, schrijvers en editors. Er komt langzaam een document tot stand dat de dynamiek van collaborative publishing toont. Het is misschien niet de meest praktische methode om een coherent verhaal op te stellen maar werkt echter heel goed om gezamenlijk een onderwerp te verkennen en uit te diepen.

Volgens Marlon Harder biedt software als Etherpad, en het vergelijkbare PiratePad, de mogelijkheid om verder te kijken dan enkel Word documenten doormailen als standaard workflow voor publiceren. In settings als die van de workshop, waar met meerdere mensen in een zaal aan één document gewerkt kan worden, ontstaan er dialogen binnen het document. Vragen over Etherpad werden bijvoorbeeld binnen het document gesteld en vervolgens door Lasse van den Bosch Christensen verbaal beantwoord. En hier ligt wellicht ook de kracht van collaborative publishing op grotere schaal. Tijdens de workshop ontstonden er in het document korte conversaties die vergeleken werden met de interacties die plaats vinden op bijvoorbeeld Twitter na een evenement. Door deze getypte interacties faciliteert collaborative publishing nieuwe manieren om tot een verhaal te komen. Dit onderscheidt collaborative publishing van andere publishing methoden en maakt het ‘t experimenteren waard.

Screen Shot 2016-05-30 at 00.55.42

Het fraaie aan de vorm waarin Lasse van den Bosch Christensen en Marlon Harder de resultaten van de workshop toonden, is dat het niet alleen direct in een visuele aantrekkelijke manier online gepubliceerd werd, maar ook nog eens snel en makkelijk geprint werd. Dit resulteerde in een fysieke herinnering aan ons tijdelijke moment van tekstuele harmonie als collaborative publishers.

IMG_0581

Tags: , , ,

Share