Breken met de traditionele mediawereld met Hadjar Benmiloud

Door: Jennifer Veldman

Donderdag 26 mei 2016 was het tijd voor een tweede editie van de Kunst van de Kritiek. Na de opening van moderator Daan Stoffelsen, waarin hij onder andere een gebrek aan diversiteit in gender en etniciteit in de kunst(kritiek) aankaartte, kreeg de eerste spreekster van de dag haar beurt. Hadjar Benmiloud is als zelfverklaarde feministe en initiatiefneemster van Vileine.com een uitstekend voorbeeld van iemand die vecht voor meer diversiteit.

Hadjar Benmiloud

Omdat Hadjar inzag dat het niet mogelijk is om in haar eentje een nieuwe, feministische beweging op te richten, stichtte zij met Vileine een community die streeft naar meer diversiteit in alle aspecten van de samenleving. Volgens Hadjar bestaat er niet zoiets als ‘de vrouw’ en telt in een dergelijke beweging de stem van iedere vrouw. Het idee van Vileine is daarom dat vrouwen met respect voor onderlinge verschillen, samen uitzoeken wat dit nieuwe feminisme betekent. Na een opstartfase van enkele jaren, waarin Hadjar een team van vrouwelijke schrijfsters om zich heen verzamelde, resulteerde dit uiteindelijk in een waar manifest.

Onderdeel van het doel van Vileine is een nieuwe bron van informatie voor vrouwen te creëren die tegenwicht biedt aan de bestaande media gericht op vrouwen. Deze traditionele media zijn volgens Hadjar veel te kinderlijk en roze en adresseren de vrouw vaak als zwak of zielig. In de artikelen van Vileine worden journalistiek en entertainment gecombineerd. Een persoonlijke, emotionele insteek wordt gecombineerd met gedegen argumenten. De vrouwen van Vileine wordt gevraagd stukken te schrijven met een brede reikwijdte. Het feminisme wordt hierbij als uitgangspunt genomen, en intersectioneel ingevuld: ongelijkheid tussen bijvoorbeeld etniciteiten, klassen en leeftijden is nauw verbonden met ongelijkheid tussen de seksen en moet dus tegelijkertijd bestreden worden.

Ondanks dat Vileine een idealistisch platform is, moet er ook geld in het laatje komen. Zonder inkomsten kan het platform niet blijven bestaan. Dit vormt de grootste uitdaging. Welk verdienmodel past bij een platform dat haar authenticiteit en onafhankelijkheid niet wil verliezen? Adverteren is een belangrijke inkomstenbron voor bestaande media, maar binding met investeerders maakt het lastig om onafhankelijk te blijven. Schrijfsters voor het platform worden daarom niet betaald in geld, maar in coaching sessies. Deze gaan van start nog voordat er een artikel gepubliceerd is. De dames worden begeleid naar passende schrijfopdrachten. Daarnaast vervult Vileine een consultancy rol voor organisaties met een maatschappelijk doel om op een vergelijkbare manier een nieuwe beweging op te zetten.

De presentatie van Hadjar gaf een duidelijk beeld van de mogelijkheden, maar ook de uitdagingen van het opzetten van een nieuwe kritische beweging. Het is een continue strijd tussen het vinden van de middelen om een duidelijke boodschap uit te dragen en het behoud van onafhankelijkheid en authenticiteit. Naar mijn mening is Vileine een goed voorbeeld van een idealistische beweging die hier haar weg in vindt.

Share