Experimentele vormen van kritiek: van longread tot filmessay

In aanloop naar het evenement De Kunst van de Kritiek zijn we ook druk bezig geweest met het daadwerkelijk realiseren van kunstkritiek online. Samen met een aantal tijdschriften, schrijvers en designers zijn we aan de slag gegaan met de longform. Onder longform verstaan we een inhoudelijke, diepgaande vorm van kritiek, niet per se in tekst. Met vier redacties is gewerkt aan nieuwe vormen van kritiek: Kunstbeeld, rekto:verso, ArchiNed, INC en met freelancers Daphne Rieken en Laurence Scherz.

Lasse van den Bosch Christensen en Marlon Harder van Template hebben met de redacteuren samengewerkt aan de productie van de longforms. Op de bijeenkomst zijn de resulaten gepresenteerd.

Kunstbeeld, Ateliergeheim Roy Villevoye
Hier stond de vraag centraal hoe online en papier in een waardevolle wisselwerking kunnen staan. Er is gekozen voor een productie in beeld en audio.

rekto:verso, Voorrang van rechts
rekto:verso is geïnteresseerd in het betrekken van de lezers, het stimuleren van debat. Hoe kan het publiek op een zinvolle manier stem krijgen in kritiek?

We are serious: New Sincerity en de (eeuwige) adolescentie
Wat gebeurt er als je tekst als leidend element loslaat? Zijn ook visuele vormen van kritiek mogelijk? Kan de lezer zo een andere ervaring geboden worden – een onderdompeling in de materie?

ArchiNed: welke beschikbare tools zijn er?
Om op een snelle, toegankelijke manier bestaande (tekst-georiënteerde) artikelen te verrijken is het niet nodig het wiel opnieuw uit te vinden – veel tools zijn (gratis) beschikbaar

Instituut voor Netwerkcultuur, Het beeld van de wereld / Het wereldbeeld van Google
INC heeft haar plan gerealiseerd om een serie op te zetten voor multimediale essays, met een eigen signatuur en in te passen in de bestaande workflow.

Share