Evaluatie pilot hybride reader

(fotocredits: Canon Nederland)

(fotocredits: Canon Nederland)

Van februari tot en met juni 2016 hebben 24 studenten van de minor International Trade Publishing gebruik gemaakt van het tweede pilotexemplaar van Bundle. In 2015 is in de eerste pilot met een volledig digitale reader gewerkt, op basis van de uitkomsten van die pilot is dit jaar een hybride reader, bestaande uit een papieren en een digitale variant ontwikkeld.

De studenten die met deze hybride reader gewerkt hebben zijn:

  • 21 vrouwen, 3 mannen
  • 22 Nederlanders, 1 Duiter, 1 Zwitser
  • Derde of vierdejaars studenten
  • De meesten 21 tot 24 jaar oud, met outliers naar 19 en 26
  • De meesten student Media, Informatie en Communicatie

Aan het begin van het semester is studenten verteld via weblisher de hybride reader aan te schaffen. Ze zijn in de eerste les gewezen op het gebruik van Bookshelf voor de digitale versie, en de papieren versie konden ze ophalen bij de CopyShop op de campus. Na afloop van het  semester (dus na 20 weken) hebben de studenten eerst een korte vragenlijst ingevuld (n=23).

Uit de vragenlijst werd duidelijk dat de meerderheid de reader met name op papier heeft gebruikt (13 studenten). Zes studenten hebben vooral de digitale versie gebruikt, en 5 studenten geven aan het gebruik van de twee versies gecombineerd te hebben. Niemand heeft de reader vooral via tablet of telefoon gebruikt, hoewel een iemand aangeeft de reader een keer via de telefoon te hebben bekeken.

Het merendeel van de studenten (15) vond de hybride reader makkelijk of zelfs heel fijn te gebruiken, 6 studenten maakt het niet zoveel uit. Slechts twee studenten geven aan dat ze het niet plezierig vonden, en lichtten toe dat ze de digitale versie niet of moeilijk geopend kregen op de laptop. Dit is een groot verschil met de groep studenten die in 2015 de volledig digitale reader gebruikte: daarvan vond de helft het gebruik van de reader onplezierig.  Het lijkt er dus op dat de hybride reader inderdaad een verbetering is ten opzichte van de volledig digitale reader.

Panelgesprekken

Om beter inzicht te krijgen in de ervaringen die de studenten hebben opgedaan met de hybride reader, zijn twee panelgesprekken georganiseerd, met respectievelijk 12 en 11 deelnemers. Het eerste panelgesprek vond in het Nederlands plaats, het tweede in het Engels.

In deze gesprekken is gevraagd naar hoe de studenten het studeren met de hybride reader hebben ervaren. Degenen die zowel de papieren als de digitale versie hebben gebruikt, gaven aan dat het van het moment én van de manier van gebruiken afhangt welke keuze ze op welk moment maakten. De meeste studenten gaven aan de papieren reader als basis te gebruiken, en de digitale reader onderweg of in de klas. Verder lazen veel studenten vanaf papier, en gingen ze voor het doen van quizzes of kijken van filmpjes naar de digitale versie.

Papier heb ik gebruikt om te lezen, en online om te highlighten en dingen op te zoeken en comments erbij te schrijven. (student 1)

Ik vond het heel fijn dat ik ‘m digitaal ook had, dus als ik ‘m een keer was vergeten, of als ik hier op school was en we hadden dit vak niet en ik had de reader niet meegenomen, maar ik wilde er wel aan zitten, dan had ik het altijd bij me. Dat vind ik heel erg fijn. (student 2)

Ik gebruikte ze allebei: ik ging in de (papieren) reader de tekst lezen, en als ik klaar was ging ik op m’n laptop de filmpjes bekijken en de quizjes doen. (student 3)

I used both. If I had to look up something really fast I used the digital version because you can just type in find and you would find the subject. But for reading and studying I used the paper version, because you can make notes and… I don’t like to take notes or highlight stuff digitally, that doesn’t feel right, so I used the paper version for that. But as a back up or a database where you can quickly find the things you need, I think the digital version was a perfect addition to the paper version. The plus side of digital version is that it is always there – I had other course guides, which you forget at home, but you always bring your laptop. That’s a big plus, I think. (student 4)

Toch zijn er ook studenten die eigenlijk alleen maar papier hebben gebruikt. Zij geven aan dat ze daar voldoende aan hadden. Voor de filmpjes en quizzes gebruikten ze de korte url of de qr-code. Deze studenten zeggen over hun keuze voor papier:

Ik vind het gewoon fijn om van papier te lezen, dan neem ik het meteen in me op. Dingen die online staan zijn vaak korte teksten, en de teksten in de reader waren gewoon te lang daarvoor. Ik lees sowieso artikelen niet echt online. Als ik het online lees, misschien ligt het aan het scherm ofzo, maar dan neem ik het niet in me op. (student 5)

Ik vind papier ook fijner om te lezen, dan vanaf het scherm, zeker als je langere artikelen hebt. (student 6, en instemmend geknik van anderen)

Ik vind papier gewoon nog altijd het fijnst. Met m’n laptop kan ik niet lekker op de bank zitten, en ik wil wel lekker zitten als ik lees, dat kan niet met een laptop. Dus ik lees alles gewoon op papier. En je krijgt er ook zere ogen van, van het staren naar een scherm. (student 7)

Verder wordt de altijd aanwezige afleiding bij het lezen vanaf een scherm genoemd:

Als je afgeleid ben ga je meteen naar facebook, of als er toch iets open staat, ga je voordat je het weet even een ander YouTube-filmpje kijken. Ik denk dat je concentratie beter is als je niet de hele tijd naar een scherm kijkt waar met een klik van de muis je op een andere pagina zit. (student 8)

Het is lastig op een scherm, dat je dan ineens een pop-up van facebook krijgt… Als ik digitaal lees doe ik het daarom op een tablet, dan kan ik ook lekker zitten op de bank (student 2)

Ik lees liever van papier, om dan wat anders te gaan doen is toch een grotere stap dan vanaf de computer (student 6, en veel instemming)

Tot slot wordt genoemd dat lezen van een scherm vermoeiend is, en weinig structuur biedt:

The light on a laptop is way more disturbing than print. And you got to focus way more on a computer screen. And scrolling is annoying, half of the time your looking where you were, you look away to write something down and then it is hard to find where you were. With paper, that is very different. (student 9)

Toch geven de studenten aan dat ze vinden dat de combinatie van papier en digitaal fijner is dan papier alleen. Je hebt dan een keuze, je hebt de digitale versie altijd bij je omdat je je laptop altijd mee naar de hogeschool hebt, en je kunt er gemakkelijk in zoeken.

Sowieso vinden ze het studeren met een reader over het algemeen plezierig. Vooral het feit dat alles gestructureerd op één plek te vinden is, wordt als groot voordeel genoemd.

Ik heb ook wel een vak gehad waar alles online was, en dan print ik het uit. Helemaal als het allemaal van die artikelen of stukken uit een boek zijn, dan print ik het uit. Anders heb je 30 losse documenten, en als je het uitprint kun je het in een mapje doen en dan heb je alles bij elkaar (student 8)

Als ik losse papieren krijg belanden ze overal en nergens. Maar als ik moet leren print ik alles toch uit. (student 1)

Ik vind sowieso readers fijn, dat is handzaam, ook om mee te nemen. (student 2)  

Over het algemeen zijn de studenten heel tevreden over de hybride reader. Ze vinden het plezierig dat ze de digitale versie en de papieren versie op hun eigen manier kunnen combineren, en zijn erg te spreken over de structuur van het geheel:

I thought it was well structered. It was very clear what you had to prepare, that’s a really good job. It was great, really great, step by step, week by week. This was by far the best reader I have seen. (student 4)

Well, for someone who didn’t prepare as well as others, the structure was really helpful. Also to make a summary, I could do it quite fast and I think the structure had a lot to do with that. (student 9)

Ook het design wordt als plezierig ervaren:

Deze reader is echt super leesbaar. Ik heb ook readers gehad dat je moest draaien, of het was echt slecht gekopieerd, met zwarte randen enzo. Deze is echt perfect ingescand of digitaal gemaakt. En dat is echt heel fijn. (student 2)

Het was fijn dat het qua design geen  circus was, gewoon heel plain, netjes. (student 10)

De video, quizzes en de progress bar worden wisselend ontvangen. Sommige studenten vinden het heel fijn dat er wat afwisseling is van het lezen, en dat ze zichzelf kunnen testen, anderen zien het toch vooral als versiering.

I liked the quizzes, but the videos were too long sometimes, they could have been shorter. (student 11)

De quizzes vond ik wel fijn, dan kon je even checken of je er iets van snapte. (student 10)

Ik vond het wel leuker, met de quizzes en de filmpjes. Dan ging ik de tekst lezen en dan dacht ik ‘oh, m’n aandacht dwaalt af’ en dan ging ik het afwisselen, ging ik filmpje kijken, en dan ging daarna weer lezen dan was m’n aandacht weer beter. En de progress bar leek een beetje op een game, dat je het af hebt en denkt ‘yes, hij is af’ en dan kan je dat aanvinken. (student 3)

Ik hou heel erg van aanvinken. Als ik een lijstje maak en ik heb er al een paar dingen van gedaan, schrijf ik ze toch op zodat ik ze kan aanvinken. Dus ik word heel blij van een progress bar. (student 2)

Opvallend is dat geen enkele student aantekeningen of highlights heeft gedeeld met anderen.

Ik wist niet dat je elkaar kon volgen of dingen kon delen. Maar ik weet niet of ik het zou gebruiken, ook omdat als je er op de momenten dat je er samen mee bezig was, toch al gewoon naast elkaar zit in de les.  (student 2)

I think a lot of features weren’t very clear. It is the first time I worked with Bookshelf, and once I opened it we were three weeks into the course. Maye a 10 minute introduction in the first lecture would have been helpful. (student 4)

Conclusie

De studenten zijn goed te spreken over de hybride reader. Opvallend is dat ze, in vergelijking met de studenten in de eerste pilot, erg tevreden zijn over het studiemateriaal. In 2015 werd de reader alleen digitaal aangeboden en dat vonden studenten onplezierig. De combinatie die dit jaar aangeboden is, neemt de toen genoemde problemen vrijwel geheel weg.

Samengevat kan worden gezegd:

  • Het aanbieden van een hybride pakket wordt door studenten als plezierig ervaren.
  • De structuur van de reader wordt zeer positief beoordeeld.
  • Video, quizzes en progress bar zijn voor sommige studenten een welkome toevoeging, anderen vinden het niet storend, maar zijn ook niet heel enthousiast.
  • Afleiding van andere programma’s, het moeilijk kunnen lezen van een scherm en het gebrek aan overzicht worden (net als in 2015) genoemd als grootste nadelen van de digitale versie.
  • Het feit dat je je materiaal altijd bij je hebt, snel zaken op kunt zoeken en delen kunt markeren/kopiëren zijn de grootste voordelen van de digitale versie.

Studenten adviseren de reader als combinatie van digitaal en papier te blijven aanbieden. Op deze manier worden studenten met verschillende voorkeuren bediend, en kan iedereen altijd op elk moment over het materiaal beschikken.

Share