Pilot 2: van digital only naar hybride

Uit de eerste pilot met een volledig digitale Bundle in ePub bleek dat studenten een aantal onderdelen van het digitale materiaal waardeerden, maar voor het bestuderen van langere teksten vrijwel allemaal de voorkeur gaven aan papier. Deze bevindingen werden ondersteund door verder literatuuronderzoek en bevestigd door de uitkomsten van ander veldonderzoek binnen de HvA. Daarom is voor een vervolgpilot een hybride reader ontwikkeld.

Deze hybride Bundle bestaat uit een pakketje van een digitale en een papieren publicatie, die beiden dezelfde multimediale elementen bevatten. In de digitale reader zijn deze features direct te bekijken of gebruiken, in de papieren versie wordt met QR-codes naar de features verwezen, zodat studenten indien gewenst met een ‘second screen’ kunnen werken.

De digitale en papieren versie zien er als volgt uit:

Links de digitale reader op een iPad, rechts hetzelfde hoofdstuk in de papieren reader.

Links de digitale reader op een iPad, rechts hetzelfde hoofdstuk in de papieren reader.

Tweede pilot

Dit hybride herontwerp wordt opnieuw gedurende een semester getest in een onderwijssetting: 25 studenten International Trade Publishing (derde- en vierdejaars studenten) schaffen de reader als een combinatiepakket aan. Via de printing-on-demand-service voor readers ontvangen ze een papieren exemplaar, en aanschaf geeft ze ook direct toegang tot de digitale versie in BookShelf, die op laptop, tablet en telefoon te gebruiken is.

Na het verspreiden van een geschreven instructie waaruit duidelijk werd hoe de reader aan te schaffen, is geen speciale uitleg meer verstrekt; het materiaal is zoveel mogelijk als ‘gewoon’ studiemateriaal behandeld om na te gaan of er obstakels zouden optreden bij aanschaf of gebruik.

Gedurende het semester gebruiken de studenten de Bundle om hun colleges voor te bereiden en om tijdens de lessen als referentiemateriaal te gebruiken. De eerste weken laten in de klas een heel gemengd gebruik zien: studenten gebruiken de digitale versie, de papieren versie, of allebei. Aan het eind van het semester volgt nadere evaluatie in de vorm van panelgesprekken en een vragenlijst.

Share