Hoe reageren docenten op Bundle?

In november 2015 is een vragenlijst uitgezet bij docenten in het domein Digitale Media & Creatieve Industrie, met als doel na te gaan of zij mogelijkheden zien om Bundle in te zetten in hun onderwijs. Volgens informatie van de afdeling Personeelszaken, werken er 400 docenten in het domein. Bij een betrouwbaarheidsniveau van 90% en een foutenmarge van 10% zou een representatieve steekproef uit 58 respondenten moeten bestaan (steekproefcalculator.com, 2015).

Respondenten

De respondenten zijn persoonlijk (face-to-face of via e-mail) benaderd, omdat op een algemene oproep vaak lage respons komt. In totaal hebben 62 respondenten gereageerd, 52 van hen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat betekent dat een betrouwbaarheidsniveau van 88% is behaald voor de volledige enquête.

De respondenten (n=62) zijn werkzaam bij de vijf verschillende opleidingen in het domein:

enquete-opleiding

Er zijn docenten bij die vrij nieuw zijn in het domein (22,5%), maar ook docenten die al langer dan 10 jaar bij DMCI werken (22.5%). De meerderheid werkt zo’n 5 tot 10 jaar in het domein (38,7%).

enquete-duuraanstelling

Lesmateriaal

Gevraagd naar het materiaal dat de docenten hun studenten voorschrijven om lessen, opdrachten en toetsen mee voor te bereiden, wordt aangegeven dat men het meest gebruik maakt van:

 1. Powerpoints van de eigen colleges
 2. Links naar bestaande video’s
 3. Losse artikelen
 4. Hoofdstukken uit studieboek(en)

Dit beeld geldt voor alle vijf de opleidingen in het domein, hoewel bij CMD bestaande video’s vaker worden voorgeschreven dan powerpoints, en bij AMFI vaker readers dan losse artikelen worden gebruikt. Verder is het beeld bij de verschillende opleidingen opvallend vergelijkbaar.

Het materiaal wordt vooral via DLWO/Moodle verspreid: ruim 90% gebruikt deze manier van verspreiden. Daarnaast wordt vooral geprint materiaal uitgedeeld (47,5%) en gebruik gemaakt van bronnenlijsten in de modulehandleiding (42,6%). Deze aanpak is bij de verschillende opleidingen in het domein vergelijkbaar.

Wanneer wordt gevraagd of men wel eens een reader heeft samengesteld, geeft 32,8% aan dat nog nooit gedaan te hebben, 29,5% heeft dit in het verleden wel gedaan, maar doet dat nu niet meer. Meer dan een derde van de docenten in het domein (37,7%) werkt wel met readers: 23% af en toe en 14,7% regelmatig.

Inzet Bundle

In de vragenlijst is een korte video opgenomen, waarin Bundle wordt uitgelegd. Na het bekijken van de video, is de respondenten gevraagd of ze mogelijkheden zien om Bundle in te zetten in hun onderwijs. 52 respondenten hebben deze vraag beantwoord, en zij reageren in grote mate positief: 73,1% antwoordt ‘ja’ op deze vraag.

enquete-inzetBundle

Vooral de eerste optie wordt veel gekozen. Net als studenten vinden docenten het blijkbaar aantrekkelijk om met een totaalpakket van studiehandleiding en materiaal te werken. Dit beeld is gelijk bij de verschillende opleidingen, waarbij opgemerkt kan worden dat docenten bij CO het meest verdeeld zijn (55,5% positief), en docenten ICT (80% positief) en MIC (84% positief) zeer enthousiast lijken.

Gevraagd naar het materiaal dat men op zou willen nemen in een Bundle, worden bestaande video’s het meest genoemd (door 92,2%), gevolgd door artikelen (88,2%) en info uit modulehandleiding (84,3%). Daarbij moet worden opgemerkt dat eigenlijk alle geboden mogelijkheden veel worden aangevinkt. Alleen op het opnemen van webcolleges wordt iets minder enthousiast gereageerd.

Docenten die geen Bundle zouden inzetten in hun onderwijs, zetten de informatie liever op DLWO/Moodle (9,6%), werken liever met een bestaand boek (5,8%) of hebben andere redenen waarom ze geen mogelijkheden zien Bundle in te zetten, zoals het feit dat men het niet wenselijk/mogelijk vindt om van te voren alle materiaal te selecteren en dat men het belangrijk vindt alles op één plek (DLWO/Moodle) aan te bieden.

Opmerkingen en tips

Op de vraag of men nog opmerkingen heeft, is door 29 mensen (van de 52) gereageerd. De opmerkingen vallen in verschillende categorieen:

Enthousiaste reacties en wens ermee te werken

 • ‘Ik vind dit een super idee. Ik denk dat het zeker zou werken op AMFI.’
 • ‘Looking good! Kortom:ik wil het hebben!’
 • ‘Met Bundle zou je veel meer geintegreerd of juist modulair bijv. een heel blok of andere periode kunnen omvatten. Dat lijkt mij voor studenten fijn en handig. Voor docenten is het voordeel dat je meer de samenhang kunt laten zien!’
 • ‘Ik ben zeer enthousiast over deze tool!! Het lijkt me een hele mooie manier om stof aan studenten aan te bieden. Ik zou het ook interessant vinden om per student te kunnen zien of ze bijvoorbeeld een filmpje hebben bekeken of dat ze een tekstbestand hebben geopend. Is er een manier om op de hoogte gehouden te worden over dit project?’
 • ‘Als het goed werkt, zou het fantastisch zijn.’

Opmerkingen dat het voor docenten makkelijk moet zijn

 • ‘Hoeveel tijd kost het om Bundle te produceren?’
 • ‘Zorg ook voor heel goede uitleg + instructiesessies voor de docenten die de Bundle (leuke naam!) voor het eerst gaan gebruiken.’
 • ‘Ik wil heel graag dit vorm geven en inzetten maar als docent moet ik daar echt tijd voor krijgen, ik doe al zoveel in mn eigen tijd.’
 • ‘Zorg dat het eenvoudig is samen te stellen, want anders kost het te veel tijd.’
 • ‘Lijkt mij heel interessant maar zo een systeem moet ook een bruikbaar “back-end” voor docenten :)’

Twijfels over weer meer systemen

 • ‘Ik merk dat er zoveel systemen zijn waar we al mee werken dat ik een beetje moe word van weer iets nieuws…’
 • ‘Hoe minder systemen studenten moeten gebruiken hoe beter.’

Tips

 • ‘Tip voor het aanbieden van papieren teksten: bedenk een nummering die terug komt in het hoofdmenu, opdat studenten teksten die zij uitprinten kunnen relateren aan het geheel.’
 • ‘In de software wereld kennen wij de term ‘feature creep’. Dit houdt in dat er gaandeweg steeds meer functionaliteiten aan een systeem worden toegevoegd onder het mom van ‘dit is ook belangrijk’ Gebruikers zitten nooit te wachten op een digitaal zakmes. Gebruikers willen niet 1 systeem wat alles kan. Doe 1 ding en doe het goed.’

Conclusie

Docenten zien mogelijkheden om Bundle in te zetten; gezien het feit dat de grote meerderheid enthousiast reageert, lijkt men erg te wachten op een dergelijke tool. Het zou dan ook goed zijn om de tests uit te breiden, en met meer docenten aan de slag te gaan.

Share