Van Praktijkgericht Onderzoek naar de Praktijk van de Professional

Epub hier beschikbaar

Pdf hier beschikbaar

De wereld van academisch publiceren is de afgelopen jaren onder invloed van Open Access bezig met een vergaande reorganisatie. De eis van de overheid dat onderzoeksresultaten voor iedereen toegankelijk zijn wordt steeds sterker gehandhaafd, en publicatiemethodes passen zich hierop aan. Tegelijkertijd heeft praktijkgericht onderzoek de afgelopen jaren een centrale rol verworven in het hbo. Hoewel openheid hier ook van belang is, blijkt uit dit onderzoek dat het Open Access systeem niet goed op alle kenmerken van dit type onderzoek aansluit.

Naast een publiek van onderzoekers, hebben praktijkgerichte onderzoeksresultaten ook een publiek van professionals. Zij kunnen de opgedane kennis direct inzetten in hun organisaties en zo de maatschappelijke impact van het onderzoek vergroten. Professionals hebben echter andere doelen, behoeftes en werkwijzen dan onderzoekers, en de publicatie van praktijkgerichte onderzoeksresultaten moet dit reflecteren.

Eén van de krachten van praktijkgericht onderzoek is de kans directe maatschappelijke impact te hebben. Om deze kracht zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen zal de publicatieondersteuning in hbo instellingen ook hier concrete plannen voor moeten maken. Hoewel er algemene oplossingen kunnen worden aangeboden, zal juist ook per sector gekeken moeten worden hoe professionals zich hier organiseren.

Auteur: Inte Gloerich (PublishingLab, Hogeschool van Amsterdam)