Hybride publicaties voor studenten

Binnen de Hogeschool van Amsterdam, maar ook binnen andere hogescholen, wordt vanuit lectoraten onderzoek verricht. De resultaten van de onderzoeken worden gepubliceerd in wetenschappelijke- of vaktijdschriften en in boeken en worden gepresenteerd op congressen. Het PublishingLab constateert dat de publicaties niet of nauwelijks bij studenten terecht komen. De onderzoeken tonen de ontwikkelingen binnen het (toekomstige) vakgebied van de studenten en liggen in het verlengde van de opleidingen.

Het PublishingLab wil een serie onderzoekspublicaties uitgeven voor studenten aan de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie, waarin de onderzoeksresultaten van lectoraten, aan studenten in het kort uiteengezet worden. Er wordt hierbij gedacht aan een serie hybride publicaties, waarin de uitgaven zowel digitaal als in print beschikbaar zouden moeten komen. Voordat dit gedaan kan worden is onderzoek nodig naar de doelgroep en de door hen gewenste vorm en inhoud van de publicaties. Deze serie publicatie draagt de werktitel ‘Shorts’ afgeleid van ‘Very Short Introduction’. Dit verslag is een weergave van dat onderzoek, uitgevoerd door MIC-student Anita de Groot.

Open hier het onderzoeksrapport in PDF: Hybride publicaties voor DMCI