Publicatie Boekman #108

Boekman is het tijdschrift van de Boekman-stichting. Boekman #108 laat zien hoe het gesteld is met het lezen in Nederland en hoe het boekenvak de Nederlandse lezer probeert te bereiken.

In deze uitgave werd een artikel gepubliceerd van Ruurd Mulder (docent-onderzoeker lectoraat Crossmedia) en Rose Leighton (docent-onderzoeker PublishingLab) over auteurs en uitgevers in de 21e eeuw. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de democratisering van productie- en distributiemiddelen en hoe dat invloed heeft op de uitgeefketen, en hoe traditionele uitgevers, mede als gevolg van self-publishing, steeds meer de rol van curatoren vervullen.

Het hele artikel is hier te downloaden.

 

Share